Corona

De Basiliek volgt de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet en volgt hierin het advies van het RIVM en de overheid om de gezondheid van bezoekers en medewerkers in acht te nemen. Premier Rutte heeft op 23 maart 2020 in een persconferentie een aantal aanvullende maatregelen bekendgemaakt om de verdere verspreiding van het coronavirus het hoofd te bieden. Eén van de maatregelen betreft het annuleren van alle evenementen en activiteiten. De maatregelen gaan met onmiddellijke ingang van kracht en duren tot 1 september 2020. Op 6 mei 2020 presenteerde Premier Rutte een 'routekaart' met daarin de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Er is onder voorbehoud aangeven dat wij u vanaf 1 juni weer welkom mogen heten voor bijeenkomsten tot 30 personen, en vanaf 1 juli met maximaal 100 personen.

Bezoekers die een kaartje hebben gekocht voor een evenement tot 1 september 2020 worden nader geïnformeerd per e-mail. Wij kijken naar de mogelijkheden om deze evenementen op een later moment te laten plaatsvinden. Deze omzetting zal wat tijd vergen. We vragen daarom uw begrip voor deze mededeling en het feit dat we vooralsnog geen vragen kunnen beantwoorden door de enorme drukte. Zodra wij meer informatie hebben over nieuwe data en de verwerking van uw reservering(en), zullen we u hiervan op de hoogte brengen. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft. 

Met vriendelijke groeten,
Namens de directie van de Basiliek