Algemene voorwaarden

  1. Op al onze overeenkomsten is standaard Nederlands Recht van toepassing.

Schade aan pand of inventaris aangebracht door huurder, komen te allen tijde voor rekening huurder.
Het is niet toegestaan activiteitenin De Basiliek te organiseren die in strijd zijn met de wet of om andere reden illegaal zijn of in strijd met de goede zeden.
Als personeel voor huurder werkzaam is binnen de Basiliek voor tijdens of na het evenement, is huurder verantwoordelijk voor het betalenvan salaris, heffingen, premies volgens Nederlands arbeidsrecht.
Een order is definitief als huurder de orderbevestiging heeft ontvangen en deze heeft geaccordeerd of daar binnen 48 uur niet op heeft gereageerd.
 

  1. Bij annuleringen orders binnen 6 maanden voor aanvang evenement /activiteit, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
    a. Tot 4 maanden voor evenement: Tegen betaling 10% van de alle in orderbevestiging afgesproken kosten
    b. Tot 2 maanden voor evenement: Tegen betaling 40% van alle in orderbevestiging afgesproken kosten.
    c.  Tot 1 maand voor evenement: Tegen betaling 70% van alle in orderbevestiging afgesproken kosten     

Bij oorzaak van annulering buiten verantwoordelijkheid van huurder of door overmacht kan in onderling overleg worden afgeweken van de percentages in artikel 5

Betalingstermijnen: Worden per order afgesproken en vastgelegd in de orderbevestiging
Opties: Data en ruimtes kunnen in optie worden gezet. De optie blijft staan gedurende maximaal 2 weken. In onderling overleg kan hiervan worden afgeweken.

Klachten of opmerkingen zijn altijd welkom via e-mail of schriftelijk, waarna Basiliek Veenendaal BV zo snel mogelijk zal reageren. Mocht een geschil onverhoopt niet kunnen worden opgelost onderling, is, naast de Algemene Voorwaarden, Nederlands Recht van toepassing.

Basiliek Veenendaal BV kijkt ernaar uit u te mogen ontvangen in de Basiliek in Veenendaal.