do 18 juni 2015 18:00

Vrijwilligersbijeenkomst Stichting Timon

De jeugdzorg-organisaties Timon en SGJ zijn gefuseerd en vieren dat op 18 juni in de Basiliek met een diner met aansluitend concert voor alle vrijwilligers en clienten

---SEMI-BESLOTEN---