za 20 januari 2018 20:00

Unieke uitvoering “Die Schöpfung” J. Haydn - Christelijke Oratorium Vereniging Veenendaal

 

De Christelijke Oratorium Vereniging Veenendaal (COV) viert in 2017 haar 75-jarig jubileum!  Dit jubileumjaar wordt op 20 januari 2018 in de Basiliek afgesloten met een unieke uitvoering van ‘Die Schöpfung’ van Joseph Haydn.  

J. Haydn schreef in 1798 een groots muzikaal werk over de Schepping die ruim 2 eeuwen later nog steeds met regelmaat wordt uitgevoerd en wereldberoemd is. Haydn componeerde “Die Schöpfung” naar aanleiding van Genesis 1 en 2, de teksten van Paradise Lost van John Milton en een aantal teksten uit de psalmen.  Het werd niet alleen een beschrijvend, maar ook een lof prijzend verhaal over de Schepping.

Het bijzondere van dit machtige werk is dat Haydn alle elementen van de Schepping ook door het orkest klank geeft. Zo hóór je de chaos aan het begin van de wereld en kort daarop het licht geschapen worden. Ook hóór je in de muziek de watervloed, de zon, maan en sterren, de worm kruipen, de vogels zingen, het hert dartelen en de leeuw brullen!

Haydn voelde heel goed aan dat de zich ontwikkelende burger in de verlichte tijd waarin hij leefde graag vermaakt werd met een beeldende vertelling, een “event”. In onze tijd heel herkenbaar! Daarom zal de COV voor dit concert niet de weg kiezen van een traditionele oratoriumuitvoering, hoe geweldig de tekst en muziek van Haydn ook is. Maar het koor zal het muzikale verhaal met prachtige beelden en gedurfde theatrale impulsen intensiveren tot een unieke belevenis!

Voor dit concert is speciaal het jongerenkoor ReZonanZ opgericht olv Miriam Drost. Door middel van koorscholing en een studiekamp zijn de jongeren met veel plezier en enthousiasme opgeleid om het volledige concert samen met de COV uit te voeren.

Aan dit concert werken verder mee: het Nationaal Symfonisch Kamerorkest, Bernd Duenk (regisseur), Selma Harkink (sopraan), Robbert Muuse (bas-bariton) en Jeroen de Vaal (tenor). Het geheel wordt, zoals gebruikelijk, geleid door Hans Lamers (dirigent).