di 29 november 2022 9:30

Sympopna: Hoogsensitiviteit – Wetenschap En Praktijk

Tijdens dit congres o.l.v. dagvoorzitter Paula Udondek wordt ingegaan op de meest recente wetenschappelijke inzichten omtrent hoogsensitiviteit, zoals de nieuwe maatschaal ontwikkeld door Veronique de Gught. Daarnaast wordt ook ingegaan op praktische implicaties voor diagnostiek, behandeling en begeleiding. Gert Dekker verzorgt namens Menzis een lezing over aandacht voor verzuim, bovendien is de dag voor ervaringsdeskundigen ook zeker interessant: Hoe maak je van je last je kracht?