wo 14 september 2022 8:30

SFERD symposium 2022

Op 14 september 2022 wordt het SFERD-symposium voor de 14e maal georganiseerd. Na positieve reactie op de locatie van 2021 hebben we dit jaar wederom gekozen voor De Basiliek. Deze locatie biedt voldoende ruimte voor het bezoeken van een ruime tradeshow.

Uiteraard zal het symposium in het teken staan van de presentatie van het SFERD-handboek 6.0, maar tevens wordt u uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van SFERD-handboek 7.0 
We hopen op uw actieve bijdrage in de workshops, waarbij gediscussieerd kan worden over de mogelijkheden om in het handboek meer ruimte te bieden voor innovatie en risico-gestuurde maatregelen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kanaalloze endoscopen, urologische endoscopen en het werken met leenscopen. Er zal ook aandacht zijn voor de juridische aspecten bij het wel of niet volgen van de handleiding (IFU).