wo 15 september 2021 8:30

SFERD symposium 2021

Na een onzekere Corona-tijd is besloten om het 13e SFERD-symposium dit jaar door te laten gaan. Op 15 september 2021 wordt het symposium georganiseerd met een beperkt aantal bezoekers op een grote locatie, zodat de 1,5 meter afstand tijdens presentaties en pauzes gehandhaafd kan worden. Hierbij biedt de Basiliek voldoende ruimte voor het bezoeken van een ruime tradeshow.

Doel
Hoe heeft Corona invloed op het endoscopisch onderzoek en de reiniging en desinfectie van endoscopen. Worden de eisen aan beschermende maatregelen strenger? Daarnaast wordt aandacht besteed aan het drogen van de endoscoop en aan de routinematige controles.