ma 30 november 2020 9:00

SCEM: Symposium Down Syndroom

De begeleiding en behandeling van kinderen en (jong)volwassenen met Down Syndroom vereist een multidisciplinaire aanpak. Naast medische aspecten spelen vele andere factoren een grote rol in het succesvol zijn. Kennis delen en afstemmen met andere disciplines is eveneens een essentiële pijler. Om die reden is in 2015 begonnen met het jaarlijkse ‘Symposium Down Syndroom’.

Tijdens deze editie worden de laatste ontwikkelingen in De Wereld van Down Syndroom belicht en bediscussieerd, zoals:
- Hoe (h)erkennen we levend verlies?
- Wat betekent ‘goed vertegenwoordigerschap’ eigenlijk voor begeleider, ouder en cliënt?
- Waar lopen we tegenaan bij visusafwijkingen en wat kunnen we leren van de onderzoeksresultaten over de bifocale bril?
- Wat betekent de driehoeksverhouding ouder, professional en cliënt voor jou?
- Hoe kunnen we vanuit liefde en verbinding met mensen werken?
- Wat is de invloed van muziek op ons brein en psychisch welbevinden en hoe kunnen we muziektherapie zelf inzetten tijdens momenten van zorg en aandacht?

Ook deze keer hebben wij weer een prachtig programma samengesteld met muzikale verbinding voor alle professionals, die werken met kinderen en/of (jong)volwassenen met Down Syndroom! Een dag vol beleving, kennis en inspiratie!

Datum
23 juni 2020

Accreditatie
Toegekend door NVK (5 pnt); aangevraagd bij NIP/NVO (incl. SKJ), ABC1 (AVG, HA, SOG), ADAP, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie.
Bij gebleken belangstelling vanuit een andere discipline wordt accreditatie aangevraagd

Doelgroep
Kinderartsen, AVG, logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, revalidatieartsen, huisartsen, jeugdartsen, verpleegkundig specialisten (kinder/jeugd), orthopedagogen, (GZ/kinder)psychologen, gedragsdeskundigen, (ambulant/persoonlijk/woongroep)begeleiders, onderwijzers en andere zorgprofessionals die steeds vaker te maken krijgen met cliënten met Down Syndroom. Ouders worden uitgenodigd om met hun team van zorgprofessionals naar het symposium te komen