do 30 januari 2020 9:00

SCEM: Fragiele ouderen thuis; wie heeft wat te doen?

Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Uit eigen wil en omdat dit van beleidswege aangemoedigd wordt. De ontwikkeling stelt nieuwe, dringende vragen aan de gezondheidszorg rondom deze mensen. Aan wijkverpleegkundigen, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, spoedeisende hulp. Aan u dus!

Wilt u twitteren over deze bijeenkomst gebruik dan #fragiele ouderen

De vragen die we als zorgverleners moeten beantwoorden gaan over samenwerking tussen professionals, over afstemming met de ouderen zelf en hun familie, over besef van verschillende werkelijkheden, over medische, juridische, technologische en financiële kwesties en inschattingen.

Dit symposium biedt u meer grip op deze vragen, zoals wanneer gaat het niet langer meer en hoe bepaal je dat? Welke dilemma’s spelen er rondom polyfarmacie? Welke mogelijkheden biedt de wet zorg en dwang? Wat kan domotica nu echt betekenen in de dagelijkse praktijk? Bovendien nemen professionals, net als u werkzaam in de praktijk, u mee in hun perspectief. Wat kunnen zij bieden, waar zien zij het in het samenspel mis gaan, wat hebben zij van u nodig om hun werk beter te doen?

Deze dag inspireert en geeft u inzicht en handvatten over de meest dringende vragen rond kwetsbare ouderen die thuis wonen.

Datum
Donderdag 30 januari 2020

Accreditatie
Toegekend door ABC1 (Verenso/CvAH), NVKG, Kwaliteitsregister V&V, VSR, NVvPO (5 pnt)

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt

Arts

€ 219

Overige deelnemers

€ 189

Bij inschrijven binnen 3 weken vóór de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30,- verhoogd

Doelgroep
Specialisten oudergeneeskunde, geriaters, huisartsen, wijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, case managers dementie, praktijkondersteuners en overige geïnteresseerden zoals tandartsen-geriatrie zijn van harte welkom