do 21 maart 2019 9:30

Multidisciplinair Symposium Down Syndroom

Down Syndroom in de praktijk
“Bent u ook benieuwd waar het touw heen leidt?”

Tijdens het 5e Multidisciplinaire Symposium Down Syndroom worden de laatste (medische) ontwikkelingen belicht en bediscussieerd. De richtlijn voor kinderen wordt momenteel herzien. In lijn hiermee wordt er voor de 18+ groep voor het eerst een medische richtlijn geschreven. Het symposium gaat dieper in op de nieuwe inzichten over de schildklier, voeten, longen, slaapapneu, spraakbevordering, seksualiteit en anticonceptie en de transitie en coördinatie van zorg. Daarnaast zult u meer te weten komen over robotica in de zorg.

Gedurende de pauzes is er gelegenheid met ervaringsdeskundigen en experts op het gebied van het Down Sydroom in gesprek te gaan. Aan verschillende thematafels kunnen specifieke en verdiepende vragen worden gesteld. Hiermee beogen we niet alleen kennis te delen, maar ook de multidisciplinaire samenwerking te versterken.

Kortom, een gevarieerd programma waarin de diversiteit aan aspecten rond Down Syndroom, vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Met een blik naar het nu, naar morgen en naar de toekomst! Pakt u het touw op?

Accreditatie
Toegekend door ABC1 (AVG, HA, SOG / 5 pnt), NVK (4 pnt); aangevraagd bij NIP/NVO, ADAP, KNGF.
Bij gebleken belangstelling vanuit een andere discipline wordt accreditatie aangevraagd

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt
Zorgprofessional € 195,-
Ouder € 75,-

Bij inschrijven binnen 3 weken voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het inschrijfgeld met € 30,- verhoogd

Ouders die donateur zijn van de SDS krijgen € 15,- korting (deze korting wordt mede mogelijk gemaakt door Zideris, eigenzinnige zorg, en geldt voor de eerste 300 donateurs die zich aanmelden). N.B. Vink op het inschrijfformulier aan 'Ik ben lid van de beroepsvereniging', vul vervolgens het donateurnummer in.

Doelgroep
Kinderartsen, AVG, logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, revalidatieartsen, huisartsen, jeugdartsen, verpleegkundig specialisten (kinder/jeugd), orthopedagogen, (GZ/kinder)psychologen, gedragsdeskundigen, (ambulant/persoonlijk/woongroep)begeleiders, onderwijzers en andere zorgprofessionals die steeds vaker te maken krijgen met cliënten met Down Syndroom. Ouders worden uitgenodigd om met hun team van zorgprofessionals naar het symposium te komen.