wo 20 september 2017 9:00

ESV - Practical Safety Event

Het Practical Safety Event is een initiatief van ESV Technisch Adviesbureau om, in samenwerking met een aantal gerenommeerde leveranciers op het gebied van veiligheidsartikelen, een Safety Event te organiseren dat vooral gericht is op de praktische invulling van machineveiligheid. Waarom een Practical Safety Event? Omdat wij, als ESV Technisch Adviesbureau, vinden dat er vaak te veel aandacht is voor het theoretische aspect van machineveiligheid en dat daarmee de praktische handvaten, hoe men in de praktijk machineveiligheid moet toepassen, ontbreken. Vaak ligt de focus op de compleetheid en onderbouwing van de machineveiligheid. Dit dan in combinatie met de wettelijke aansprakelijkheden die men heeft als men zaken niet compleet vastlegt. Als ESV Technisch Adviesbureau, scharen wij ons volledig achter de normen en wetgeving en streven wij er ook naar om deze bij onze adviezen als uitgangspunt te kiezen.

Alleen constateren wij in de praktijk dat er soms ook om praktische redenen, zoals werkbaarheid van een machine, andere keuzes gemaakt moeten worden. Wij geloven dat machines alleen maar door het toepassen van de juiste veiligheidsoplossingen veiliger worden.

Daarnaast zien we een ontwikkeling dat steeds meer mensen (medewerkers van machinefabrikanten en productiebedrijven) niet meer vertrouwd zijn met de basisprincipes van machineveiligheid. Door gebrek aan deze basiskennis vinden velen het lastig om machineveiligheid in de praktijk toe te passen.

Deze twee factoren waren voor ESV Technisch Adviesbureau de reden om een praktisch gericht machineveiligheid event te gaan organiseren waarbij we samen met de deelnemers terug willen naar de basis.