wo 20 maart 2019 10:00

Cyberpesten in het Voortgezet Onderwijs

Pestgedrag komt op elke school voor. Volgens het CBS wordt meer dan 10% procent van de jongeren tussen 15 en 18 jaar weleens gepest. Tegelijkertijd geeft de helft van de docenten aan dat zij te weinig kennis hebben over de aanpak van pesten! Dat mag niet zo blijven, zeker niet nu pesten een ‘ongrijpbare’ vorm heeft aangenomen. Gebeurde het vroeger zichtbaar op het schoolplein of in de klas, tegenwoordig speelt het zich hoofdzakelijk af in de digitale wereld. Hoe kan je als school online invulling geven aan de zorg voor de sociale veiligheid van je leerlingen? En hoe kan je als leraar cyberpestgedrag effectief bestrijden?

Dit congres brengt goed én slecht nieuws. Om met het slechte nieuws te beginnen: cyberpestgedrag is lastig te bestrijden en er is niet één manier of oplossing die altijd werkt. Omdat cyberpesten zich online afspeelt en je als leraar daar niet bij bent, is het lastig om conflicten tussen leerlingen te herkennen en pestkoppen te identificeren. Het goede nieuws is dat er maatregelen zijn waarmee scholen en leraren pestgedrag aan het licht kunnen brengen. Werken met speciale lesprogramma’s en het instellen van een speciale vertrouwenspersoon zijn daar voorbeelden van. Bovendien leert de praktijk dat leraren een cruciale rol spelen in een effectieve aanpak.    

Het contact dat jij als leraar met leerlingen hebt, is van grote waarde. Het allerbelangrijkste dat je moet doen, ben je vast al gewend om te doen. Dat is namelijk het gesprek met je leerlingen aangaan. Om cyberpesten effectief tegen te kunnen bestrijden, heb je echter wel bijzondere kennis en vaardigheden nodig. Daarom leer je tijdens dit congres wat je moet weten en doen om in gesprekken snel te ontdekken wat er tussen leerlingen speelt en hoe jij hulp kunt bieden. Daarnaast krijg je ‘preventieve’ tools aangereikt waarmee je leerlingen mediawijs en bestendig maakt tegen de risico’s van de digitalisering. Zo word jij hun beste partner tegen cyberpesten! 

Cyberpesten bestrijden vraagt een gecoördineerde inzet van alle betrokkenen. Enerzijds wordt daarom behandeld wat er schoolbreed moet gebeuren en hoe je dit vertaalt in een aanpak die zowel preventief als curatief werkt. Anderzijds wordt uitgebreid ingegaan op ieders individuele inbreng. Daartoe leer je wat cyberpesten inhoudt, hoe het ontstaat en wat de negatieve gevolgen zijn. Daarnaast word je getraind in het signaleren van cyberpesten en hoe je daar vervolgens op inspeelt. Lezingen en workshops geven dieper inzicht in het online gedrag van jongeren en hoe dat veiliger kan. Last but not least, wissel je met collega’s ervaringen en best practices uit. Na dit congres kunnen jij en je school gewapend de strijd aan met cyberpesten! 

Thema’s:
- Actualiteit en ontwikkelingen
- Het online gedrag van jongeren
- Cyberpestgedrag signaleren
- De gevolgen van cyberpesten
- Hoe ontstaat cyberpesten? Welke factoren spelen daarbij een rol?
- Hoe kun je als school cyberpesten het beste stoppen?
- Preventie van cyberpesten

Tijd
10:00 – 16:00

Kosten
Groepstickets vanaf €179,-
Single tickets vanaf €199,-