wo 17 april 2019 10:00

Congres: Mediawijsheid in het onderwijs

Jongeren zijn minder digitaal vaardig dan ze zelf denken. Dat is de verontrustende boodschap die de Monitor Jeugd en Media 2017 van Kennisnet brengt. Verontrustend, omdat de toekomst van jongeren afhangt van hun informatievaardigheden. Hoe zorgen we ervoor dat jongeren mediawijs worden?

De kinderen die we vandaag opleiden, zullen rond 2032 de arbeidsmarkt betreden. Veel van de beroepen die zij in hun loopbaan zullen uitoefenen, bestaan nu nog niet eens. Maar één ding is zeker: digitale geletterdheid is dé succesfactor voor hun carrière. Hoe kan het dan dat mediawijsheid, ICT-vaardigheden en computational thinking vaak ontbreken in het curriculum? Dit congres biedt uitkomst. Je leert hoe deze vaardigheden in het curriculum geïntegreerd kunnen worden. Een must voor scholen en onderwijsprofessionals die toekomstbestendig willen opleiden!

Digitale geletterdheid is een veelomvattend begrip. Het betekent enerzijds dat jongeren weten hoe zij ICT en sociale media moeten inzetten om zich te blijven ontwikkelen en aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Anderzijds betekent het dat jongere zich volledig bewust zijn van de risico’s van digitalisering en daarmee verantwoord omgaan. Deze risico’s kennen we allemaal. Denk alleen al aan digitaal pesten, ondoordacht omgaan met persoonsgegevens en fake news. Daarom is het belangrijk om jongeren hierover te informeren én te leren om kritisch te reflecteren op hun mediagebruik!

Dit congres verschaft je de handvatten om jongeren voor te bereiden op de kansen én risico’s van de voortschrijdende ICT. De 21st century skills komen uitgebreid aan de orde en je krijgt werkvormen aangereikt waarmee jongeren direct aan de slag kunnen. Bovendien wordt het bestaande curriculum onder de loep genomen: welke kennis en vaardigheden willen we jongeren meegeven en hoe maken we daar ruimte voor? Experts, onderzoekers en ervaringsdeskundigen verrijken je met nieuwe inzichten. Daarnaast is er ruimte voor verdieping en discussie. Dit mag je niet missen, want het onderwijs van de toekomst begint nu!

Thema’s:
- Wat is mediawijsheid?
- Winst en risico’s van mediawijsheid
- Toekomstgericht onderwijs
- Onderwijsvormen voor digitale geletterdheid
- Toekomstbestendig curriculum

Workshops/interactieve verdiepingssessies:
- 21e eeuwse vaardigheden
- Computational thinking (CT)
- Schrappen in curriculum

Met o.a. een workshop door Beeld & Geluid, het instituut voor mediacultuur.