wo 6 maart 2019 10:00

Congres: Gerontopsychiatrie een bijzondere doelgroep

Ouder worden betekent voor veel mensen geconfronteerd worden met toenemende gebreken en een afname in zelfredzaamheid. Dat is al een uitdaging op zich. Helemaal uitdagend is het wanneer de oudere ook nog eens kampt met psychiatrische klachten. Voor henzelf het meest, maar ook voor degenen die zorg voor hen dragen. Enerzijds kun je regelmatig worden verrast met heftig probleemgedrag. Anderzijds heb je te maken met een groep die wellicht meer dan gemiddeld passief neigt te raken. Daar waar de zorg voor mensen al niet ‘uit een boekje’ te leren valt, is dat bij dergelijke complexe problematiek wellicht nog meer van toepassing.

Verpleegkundigen die te maken hebben met psychiatrie bij patiënten, worden dagelijks voor de meest uiteenlopende situaties en mogelijk ook dilemma’s gesteld. Velen zetten zich met liefde in voor deze kwetsbare groep ouderen, zowel qua zorg, maar ook qua onderzoek en het zoeken naar de beste manier om deze doelgroep de juiste zorg te bieden. Vandaag zullen we je bijpraten over de laatste stand van zaken in de gerontopsychiatrie. We geven je praktische tips mee voor het omgaan met soms heftig probleemgedrag. En we zullen je hopelijk verrassen met een aantal originele tips en activiteiten.

Thema’s: 
Het motiveren van een passieve doelgroep
Pakkende activiteiten
Omgaan met psychiatrische ouderen
‘State-of-the-art’ gerontopsychiatrische zorg
Waarnemen en interpreteren
Dans in de zorg!