do 7 maart 2019 10:00

Congres: gepersonaliseerd leren

Leerlingen leren het liefst én het best op hun eigen manier. Helaas is daar in de klassen van nu nauwelijks ruimte voor. Gelukkig is er een oplossing. De betrokkenheid en de intrinsieke motivatie van de individuele leerling kan je vergroten met gepersonaliseerd leren. Niet voor niets wordt gepersonaliseerd leren wel het onderwijs van de toekomst genoemd. Bijna alle scholen doen er al ‘iets’ mee, alleen levert dat nog te weinig op. Hoe kan je onderwijs nu écht toespitsen op de individuele leerling? En wat is een praktische aanpak?

Bij gepersonaliseerd leren bepaalt de leerling zijn eigen leerroute en heeft hij keuze in hoe en wat er geleerd wordt. Om dit te realiseren, is het zaak om goed zicht te hebben op de leerbehoeften en de voortgang van de leerling. Dat vraagt om passend, adaptief lesmateriaal. Educatieve software zal hierbij steeds vaker een sturende of ondersteunende rol krijgen. De rol van de docent zal hierdoor ingrijpend veranderen. Dit congres helpt je om deze nieuwe rol te ontdekken en in te vullen.

Als kinderen steeds meer zelfregulerend leren, wat is dan eigenlijk nog de taak van de docent? Dit congres laat je ervaren dat júist bij gepersonaliseerd leren een goede docent onmisbaar is! Je leert hoe je leerlingen begeleidt in hun persoonlijke leerweg, hoe je ze stimuleert met passende werkvormen en hoe je ze steeds op hun eigen niveau uitdaagt.

Dit congres zorgt bovendien voor duidelijkheid. Hoe complex het begrip gepersonaliseerd leren ook is, nu wordt het concreet en gaat het leven. Tijdens het congres komen namelijk alle verschillende vormen van gepersonaliseerd leren aan bod. Je leert hoe je ermee in de klas aan de slag gaat en hoe je als docent slaagt in een meer coachende rol. Je maakt kennis met de nieuwste educatieve software. Tevens worden handvatten aangereikt die scholen en onderwijsteams helpen om gepersonaliseerd leren breed door te voeren. Uit inspirerende workshops en verdiepingssessies pik je op wat je nodig hebt. Daarnaast wissel je persoonlijke ervaringen, ideeën en best practices uit. Zo geef je vorm aan je eigen gepersonaliseerde leerproces!

Thema’s:
- Waarom personaliseren?
- Docent van de toekomst
- Persoonlijke eerdoelen en leerroutes
- ICT en learning analytics
- Onderwijsvernieuwing organiseren

Tijd
10:00 – 16:00

Kosten
Groepstickets vanaf €179,-
Single tickets vanaf €199,-